VI ÄR EN LITEN CELL I EN GLOBAL ORGANISATION


BAKGRUNDEN


Lions Clubs International, ofta benämnd Lions eller Lions Club på svenska, är en ideell internationell välgörenhetsorganisation som

bildades i Chicago den 7 juni 1917 av affärsmannen Melvin Jones (bilden).

1948 kom lionsrörelsen till Europa och Lions Club Stockholm bildades som den första klubben i Europa. Organisationen har nu omkring 1,4 miljoner medlemmar världen runt.


Medlemmarna arbetar ideellt och utan politiskt eller religiöst ställningstagande för människor i nöd och en värld i fred, efter FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.

Lions internationella motto är ”We Serve”, och det svenska mottot är ”För samhällsansvar och livskvalité”.


Lions ursprungliga devis var Liberty Intelligence Our Nation's Safety, där initialerna bildar ordet Lions. Utifrån detta valde man ett lejon som symbol.


LIONS CLUB BÅLSTA


Vår lokala klubb i Håbo kommun bildades 1959 och har för tillfället drygt 20 medlemmar som helt ideellt arbetar med att planera och genomföra olika evenemang för att skaffa medel till lokala, nationella och globala stöd- och hjälpinsatser.


Nettot av insamlade medel  går oavkortat till dessa insatser. Och nettot belastas inte av några kostnader för organisation och administration. Dessa kostnader betalas av de medlemsavgifter som våra oavlönade medlemmar betalar!

Klubben arbetar med brutet räkenskapsår och ett verksamhetsår som börjar den 1 juli och avslutas den 30 juni.


Djupare insikt om vår klubb får du via dessa länkar:


Minnesbilder samlade av en bortgången chartermedlem (medlem från klubbens start)


Bilder från klubblokalens renovering runt sekelskiftet


Årskrönika 2015-2016


Årskrönika 2016-2017


Årskrönika 2017-2018


Årskrönika 2018-2019


Intressant?


Vill du också vara med och göra skillnad?


Läs mer här!


HÄR FINNS MER OM LIONS


För samhällsansvar och livskvalitet