Skicka E-post till oss

 
 
 
 

Sök hjälp av vår klubb


Möjligheterna till hjälp kan du läsa om på denna sida.


Skicka en ansökan via brev eller e-post.


Ansökan behandlas av styrelsen som ger rekommendation om åtgärd till närmast följande medlemsmöte. Här fattar man sedan det slutliga avgörandet.


Vid bedömningen avböjer vi åtgärd om hjälpbehovet överstiger våra resurser eller anses falla inom samhällets ansvarsområde.


Kontaktinformation

Hjälp oss hjälpa!


Bankgiro: 579-2957
Swish: 123 426 09 80

(swisha enklare genom att skanna denna kod)


Och - kom ihåg!


Alla penningbidrag går oavkortat till vår hjälpkassa.


Administrationskostnader betalas av medlemsavgifter.