Augusti 2023


Lions globala servicevecka i Kenya


Tack vare LCIF:s anslagsmedel deltog Lions och Leos från 20 olika länder i serviceaktiviteter, bland annat synundersökningar, trädplantering, projekt om hungersnöd och mycket mer.

Se video.


Februari 2023


Drygt 700 portabla elverk levereras nu till Ukrainska skolor


Lionklubbar i 13 europeiska länder, däribland Sverige, har tillsammans skänkt drygt 5 miljoner kr för inköp av portabla elverk till skolor i Ukraina, som på grund av kriget lever med ständiga elavbrott.


Dessa elverk distribueras och installeras just nu under överinseende av Ukrainska Lionklubbar.  


Bring Quality to Life (BQtL), Lions tält-aktivitet

Lions Sverige, MD101, samarbetar med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, (MSB), sedan 2004. Numera deltar även EU:s civilförsvarsmekanism ERCC i aktiviteten.


Lions Sverige köper in tält som lagras i MSB:s depå i Kristinehamn. När Sverige får en förfrågan, från FN eller EU, om hjälp vid katastrof- och krissituationer kan MSB, som utför uppdraget åt ERCC, ge människor i nöd tak över huvudet tack vare tälten.

Vid tältleveransen kan svenska Lionsrepresentanter följa med. Lions egna representanter rekryteras av Tält-teamet och godkänns och utbildas av MSB. Vår tält-aktivitet är den internationellt mest kända aktiviteten som drivs av Lions Sverige.


I samråd med MSB har vi kommit fram till ett lämpligt tält som levereras med 5 filtar/tält. Från början hade vi tält för olika klimat men det var svårt att lagerhålla i tillräckligt stora mängder.


Sedan 2005 har över 5500 tält för 35 miljoner SEK skickats ut i världen till olika katastrofområden. Det första tillfället var i Pakistan hösten 2005, då Lions tillsammans med dåvarande Räddningsverket snabbt var på plats. I det arbetet var även Lions i Pakistan behjälpliga. Lions styrka är att vi finns i över 200 länder och därför kan hjälpa till lokalt.


Läs mer här.


Här kan du swisha ett bidrag för inköp av tält.

Mottagare är: 901 948 0 (eller skanna QR-koden).

Lions Sverige och MSB skickar tält till Pakistan


22-09-06


Tältaktiviteten Bring Quality to Life (BQtL) arbetar tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) sedan 2004 genom att förse katastrofdrabbade människor med tält och filtar.


Inom kort kommer det gå 300 tält med fem filtar per tält till de översvämningsdrabbade områdena i Pakistan. Lions Pakistan kommer att fördela tälten inom de områden som bäst behöver hjälpen.


Lions Clubs International Foundation (LCIF) matchar vår insats med 300 000 USD för inköp av förnödenheter på plats. Med MSB:s hjälp kommer tält, filtar och personal fraktas till Islamabad för vidare transporter till de aktuella områdena.


Sedan 2004 har BQtL köpt in över 6 000 tält och 30 000 filtar för ca 43 miljoner kronor. Detta är möjligt på grund av intensivt insamlingsarbete av lionsklubbarna och lionsmedlemmarna men framför allt tack en generös allmänhet.

Tält från Sverige på plats i Haiti


Hösten 2021, läs mer här.

Water Means Life...


... är ett nationellt projekt för Lions Sverige med stöd från
Lions Clubs International Foundation (Lions internationella hjälpfond)


Läs mer här.