Lokala stöd- och hjälpinsatser i Håbo kommun


Ekonomiskt stöd


Ekonomiskt stöd kan utgå till ungdomar som valt att jobba  utomlands som volontärer i projekt som ligger i linje med Lions syften och mål.


Visst ekonomiskt stöd kan i ömmande fall även beviljas enskilda personer för att lösa tillfälliga problem.Utmärkelser 


Varje år delar vi ut stipendier och diplom till elever i kulturskolan, andra ungdomar samt framstående utövare och ledare inom idrottsrörelsen.

Bidrag till "Guldkanter"


Vi bidrar också till att skapa lite "guldkant" på tillvaron för eleverna i kommunens särskolor och för gästerna på Håbos LLS-, äldre- och demensboenden.Drogförebyggande stöd


Vi stödjer drogförebyggande verksamheter, bl. a. det antitobaksprogram som ingår i Hälsoäventyret, en utökad 

hälsoundervisning för skolklasser som bedrivs på fem orter i  Uppsala Län, däribland Håbo.

Värdegrundsutbildning


Med ekonomiskt stöd av Lion Clubs International Foundation (LCIF) och med svensk utbildningsledare har vi möjlighet att erbjuda högklassig värdegrundsutbildning. 


Utbildningspaketet går under namnet "Tillsammans - Lions Quest". Paketet Innehåller kurser och läromedel för förskola, grundskola, gymnasium, föreningar och föräldragrupper. 

Totalt erbjuds åtta olika kurser. Används i mer än 100 länder  i samarbete med FN.


En verksamhet utan vinstintresse,  till skillnad från andra aktörer på marknaden.


För samhällsansvar och livskvalitet

Hur du söker hjälp av vår klubb


Skicka en ansökan till:


Lions Club Bålsta
Skvadronvägen 2
746 52 Bålsta


eller till: 
balsta.lions@boesha.se


Ansökan behandlas av styrelsen som ger rekommendation om åtgärd till närmast följande medlemsmöte. Här fattar man sedan beslutet om åtgärd.


Vid bedömningen avböjer vi åtgärd om hjälpbehovet överstiger våra resurser eller anses falla inom samhällets ansvarsområde.Stöd till nationell forskning om svåra sjukdomar


Lions Cancerforskningsfond


Avsevärda belopp skänker vi varje år till Lions

Cancerforskningsfond, Mellansverige Uppsala-Örebro. Det är en insamlingsstiftelse som drivs genom ideellt arbete och har därför jämförelsevis mycket små omkostnader.Neurologisk och ALS-Forskning vid UAS


Stora belopp går också till Uppsala Akademiska Sjukhus för att stödja forskningen om neurologiska sjukdomar och ALS.Diabetesforskning


Lions är en av de största bidragsgivarna till

Barndiabetesfonden och här bidrar även vår klubb med betydande belopp.


Globalt stöd


Fadderbarn i Ghana


VIa organisationen SOS Barnbyar stödjer vi två fadderbarn i Ghana, en flicka och en pojke.Bekämpning av mässling 


Vi skänker pengar till Lions mässlingsinitiativ En spruta -  ett liv, som ger förutsättningar för att vaccinera barn i utsatta områden världen runt. Målet är att på sikt utrota sjukdomen.Räddningsberedskap


Vi bidrar till att vidmakthålla ett beredskapslager av räddningstält avsedda att användas när större katastrofer inträffar i världen. Tälten köps in av Lions Sverige och lagras  i Kristinehamn, varifrån de flygs ut till katastrofområden i samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).


Läs mer här.Återbruk av glasögon


Vi samlar in begagnade glasögon för att bidra till den ideella verksamhet som i u-länder hjälper mindre bemedlade med synproblem att få en synundersökning och ett par passande glasögon utan kostnad.


Glasögonen lämnar vi in till den lokala optikern Eyes4You som ser till att de rengörs och klassificeras med avseende på optiska egenskaper.

Ideellt arbetande optiker och assistenter tar sedan hand om glasögonen och reser till länder där hjälpbehoven är stora.


Tidigare organiserade och genomförde vår lokala optiker sådana resor i egen regi. Utlandsverksamheten hanteras nu av andra, men vi och Eyes4You är fortfarande måna om att samla in avlagda glasögon till denna behjärtansvärda hjälpverksamhet.


Under de senaste 6 åren har Lions Club Bålsta förmedlat nära 3000 par inlämnade glasögon. Vi tackar alla som gjort sig besväret att söka upp oss för att lämna in sina "urvuxna" glasögon. Årsvis redovisning av stöd- och hjälpinsatser


2022-2023


2021-2022


2020-2021


2019-2020


2018-2019


2017-2018


2016-2017


2015-2016