Vi är en liten cell i en global organisation


BAKGRUNDEN


Lions Clubs International, ofta benämnd Lions eller Lions Club på svenska, är en ideell internationell välgörenhetsorganisation som bildades i Chicago den 7 juni 1917 av affärsmannen Melvin Jones (bilden).

1948 kom lionsrörelsen till Europa och Lions Club Stockholm bildades som den första klubben i Europa. Organisationen har nu omkring 1,4 miljoner medlemmar världen runt.


Medlemmarna arbetar ideellt och utan politiskt eller religiöst ställningstagande för människor i nöd och en värld i fred, efter FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.

Lions internationella motto är ”We Serve”, och det svenska mottot är ”För samhällsansvar och livskvalité”.


Lions ursprungliga devis var Liberty Intelligence Our Nation's Safety, där initialerna bildar ordet Lions. Utifrån detta valde man ett lejon som symbol.


LIONS CLUB BÅLSTA


Vår lokala klubb i Håbo kommun bildades 1959 och har för tillfället drygt 20 medlemmar som helt ideellt arbetar med att planera och genomföra olika evenemang för att skaffa medel till lokala, nationella och globala stöd- och hjälpinsatser.


Varje år samlar vi in och delar ut runt 250 000 kr.

Intressant?


Vill du också vara med

och göra skillnad?

 


Klubben arbetar med brutet räkenskapsår och har  ett verksamhetsår som börjar den 1 juli och avslutas den 30 juni.


Vår klubblokal finns på övervåningen i tegelvillan på Skvadronvägen 2, se bild.


Mer kunskap om vår klubb får du via dessa länkar:

          sekelskiftet


Här finns mer om Lions


För samhällsansvar och livskvalitet

Vi behöver din hjälp!