Julkortslotter


Under mer än ett kvarts sekel har försäljning av julkortslotter varit vår främsta inkomstkälla.


Det handlar om julkort som samtidigt fungerar som lottsedlar. Mottagarna av dessa julkort har således chans att få fina vinster, skänkta av våra många sponsorer.


Här är vi skyldiga Lasse Åberg ett STORT TACK! Han har under vart och ett av alla dessa år skänkt oss en ny teckning att användas som motiv på årets kort och därmed i högsta grad bidragit till kortens popularitet. 


Många har sparat och ramat in de små konstverken som trycks med hög kvalitet på julkorten.


Här kan du se alla motiv som använts under åren.


Lasse, bosatt i Bålsta, är för övrigt hedersmedlem i vår klubb. 

Tidningsdistribution


Betydande sponsorbelopp får vi in genom att hjälpa till med distributionen av våra lokaltidningar. Samarbetet ger också rabatterade annonser om våra evenemang.

Så kan DU hjälpa Lions hjälpa


Först och främst genom att bli medlem i vår klubb eller att, som supporter, stödja våra aktiviteter; den årliga julkortsförsäljningen, marknader, loppis, konsertarrangemang, lotterier och andra evenemang.


Penningbidrag kan sättas in på

bankgiro: 579-2957, eller
swishas till: 123 426 09 80

(swisha enklare genom att skanna denna kod)


Och - kom ihåg!


Nettot av insamlade medel*, samt alla penningbidrag, går oavkortat till vår hjälpkassa.


Administrationskostnader betalas av medlemsavgifter.


* avdrag för produktionskostnader, typ tryckning av julkort

För samhällsansvar och livskvalitet

Konsertarrangemang

Stiftelsen Musik i Uppland har egna musiker anställda och producerar hundratals konserter i olika genrer varje år. Många av dessa ingår i Konsertkarusellen, ett samarbete med regionens kommuner, däribland Håbo.


I vår kommun får föreningar turas om att stå värd för konserterna och sköta det praktiska runt arrangemangen. Värden/värdarna (ibland delas uppdraget av två eller flera föreningar) får som kompensation hela biljettintäkten.

 

Vår klubb brukar vara värd ett par gånger om året i Konsertkarusellen och arrangerar ibland egna konserter, då gärna med  jazztema.

Marknader och loppis


Marknader och loppisarrangemang ger inkomster främst genom att hyra ut platser till försäljarna. Egna lotterier och egen loppisförsäljning kan ge ytterligare intäkter. Varje år arrangerar vi julmarknad i Bålsta Centrum och erbjuder då platser både inom- och utomhus.


Loppisarrangemangen har under senare år mer och mer utvecklats mot typen bakluckeloppis i samarbete med ICA Maxi i Bålsta samt Håbo Scoutkår. Den hyrda platsen är då en parkeringsyta, där säljaren ställer bilen lastad med varusortimentet.

Övriga intäkter


På kommunens högtidsdagar, Nationaldagen och Håbo Festdag, får vi betalda uppdrag för att hjälpa marknadsförsäljare tillrätta, hantera parkeringar och bevaka renhållningen. Andra intäkter kommer från egna lotterier. 


Intäkter kommer också i samband med att vi, i samarbete med Kulturskolan, arrangerar kommunens årliga Luciafirande.

Insamlingar vid centrala kampanjer


När Lions arrangerar nationella/internationella insamlingskampanjer med specifika teman (typ Världsdiabetesdagen), ställer vi upp med publika aktiviteter för att hjälpa till med insamlingen.