Sveriges Lions miljöpris 2021 till svensk mat


Årets två pristagare arbetar med svensk mat. Svensk mat har oftast låg miljöpåverkan jämfört med importerad mat, lägsta användningen av antibiotika, minsta importen av virtuellt vatten och bidrar till mer biologisk mångfald.


Det behövs mer livsmedel från svenska bönder.


Pristagarna är gården Norrfrid Naturbruk utanför Sollefteå och nätverket KindaMat i Östergötland.


Läs mer här.