Lions stöd till Ukraina


Klicka på kartan för senaste uppgifter.

Bring Quality to Life (BQtL), Lions tält-aktivitet

Lions Sverige, MD101, samarbetar med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, (MSB), sedan 2004. Numera

deltar även EU:s civilförsvarsmekanism ERCC i aktiviteten.


Lions Sverige köper in tält som lagras i MSB:s depå i Kristinehamn. När Sverige får en förfrågan, från FN eller EU, om hjälp vid katastrof- och krissituationer kan MSB, som utför uppdraget åt ERCC, ge människor i nöd tak över huvudet tack vare tälten.
Vid tältleveransen kan svenska Lionsrepresentanter följa med. Lions egna representanter rekryteras av Tält-teamet och godkänns och utbildas av MSB. Vår tält-aktivitet är den internationellt mest kända aktiviteten som drivs av Lions Sverige.


I samråd med MSB har vi kommit fram till ett lämpligt tält som levereras med 5 filtar/tält. Från början hade vi tält för olika klimat men det var svårt att lagerhålla i tillräckligt stora mängder.


Sedan 2005 har över 5500 tält för 35 miljoner SEK skickats ut i världen till olika katastrofområden. Det första tillfället var i Pakistan hösten 2005, då Lions tillsammans med dåvarande Räddningsverket snabbt var på plats. I det arbetet var även Lions i Pakistan behjälpliga. Lions styrka är att vi finns i över 200 länder och därför kan hjälpa till lokalt. 


Läs mer här.


Här kan du swisha ett bidrag för inköp av tält.

Mottagare är:  901 948 0 (eller skanna QR-koden).

Tält från Sverige på plats i Haiti


Hösten 2021, läs mer här.


Water Means Life...


... är ett nationellt projekt för Lions Sverige med stöd från
Lions Clubs International Foundation (Lions internationella hjälpfond)


Läs mer här.