Tidigare beslut om utbetalningar

 

Trots pandemi, restriktioner och en bekymmersam medlemssituation, har vi under hösten och vintern lyckats genomföra en del aktiviteter som gett oss medel till betydande hjälpinsatser.


Och, som ni vet, så går nettot av  insamlade medel* oavkortat till vår hjälpverksamhet! 


* avdrag för produktionskostnader,  administrationskostnader betalas

  däremot av medlemsavgifter

Vi började hösten med att tillsammans med ICA MAXI genomföra ett bakluckeloppis på deras parkering - innan höstkylan yrkade på ett uppehåll till våren.

 

Vi har dessutom:

 

 • Under hösten och vintern delat ut gratistidningen ”Mitt i”.

 

 • I början av december genomfört en Julmarknad i Bålsta centrum.

 

 • Tillsammans med Kulturskolan genomfört ett uppskattat Luciafirande i kommunen.

 

 • För 24:e året i rad sålt årets julkort med nytt motiv skapat av Lasse Åberg. Julkorten är numrerade och fungerar därmed som lottsedlar med ett vinstbord skänkt av våra trogna sponsorer.

 

 • Fått del av de pengar som ICA MAXI under 2021 samlat in via ”Gåvoknappen” på sina pantstationer, pengar som de sedan fördelat bland föreningar i kommunen. Tack ICA!


Allt detta är för oss trevliga aktiviteter. Men det blir ännu trevligare när vi nu kan dela ut de medel vi samlat in.

 

I januari 2022 kunde vi besluta att fördela 165.000 kr på följande sätt; lokalt, nationellt och globalt:


 • Äldreboendet Pomona i Bålsta
  för inköp av åkpåsar                                                           20.000:-
 • Barndiabetesfonden                                                          35.000:-
 • Lions Cancerforskningsfond Mellansverige              50.000:-
 • Lions Forskningsfond mot folksjukdomar                  10.000:-
 • Akademiska Sjukhusets (UAS) barnfond                    20.000:-
 • ALS-forskningen vid UAS                                                 20.000:-
 • Lions Internationella Fond för bekämpande
  av bl. a. mässling och ögonsjukdomar                         10.000:-

 

Totalt    ...............................................................................................  165.000:-                                                                                


Det är med stor glädje och stolthet vi kan dela ut dessa bidrag och vi vill tacka alla som har stöttat oss i våra aktiviteter och därmed gjort det möjligt.