Vårt lokala bidrag till Ukraina

Det paradoxala är att vi i dessa stunder av medkänsla för de som drabbas av krigets fasor ändå kan känna en viss tillfredställelse. Glada över att kunna dra vårt strå till stacken i den allmänna ambitionen att, efter var och ens förmåga, försöka lindra lidandet.
Dessa ögonblick av tillfredställelse är en av drivkrafterna när man engagerat sig i en ideell hjälporganisation som Lions. På senaste tiden har det väl blivit allmänt känt att vår klubb har problem med nyrekrytering av medlemmar, ett problem så stort att det hotar klubbens framtid.


Vi vill därför åter påminna om att vi söker kontakt med personer som kan tänka sig att hjälpa till i vår klubb. Det är inget betungande uppdrag, men ger stor glädje och tillfredställelse när man som nu kan bidra till att lindra ett lidande.


Vi välkomnar såväl män som kvinnor, gamla som unga.Vi behöver din hjälp!