Vi får hjälp av Håbos scouter!


Håbos scoutkår har uppmärksammat vårt dilemma med åldrande medlemmar och våra bekymmersamma försök att rekrytera  nya medlemmar. Den lokala scoutkåren har därför erbjudit sig att hjälpa till med bemanningen under vissa Lions-aktiviteter. Första tillfället var vid loppisen den 24 april (se ovan).


Vi har tacksamt accepterat erbjudandet och har bestämt att kåren vid sådana tillfällen får del av vår intäkt.


Ersättningen använder kåren för att stödja scouternas lägerverksamhet, som i stor utsträckning har samma mål och syfte som vårt värdegrundsprogram - Tillsammans/Lions Quest.


Med andra ord: ett perfekt matchat samarbete!


Exempel på scouternas lägerverksamhet ser du här:

https://www.youtube.com/watch?v=NNORQlR4vyM...