Vårt deltagande på Håbo Festdag 2022


Insatser för festdagens arrangör


Liksom på tidigare festdagar hade vi kommunens uppdrag att på kvällen före festdagen markera alla platser för marknadsstånd längs marknadsgatan. Tidigt på festdagens morgon var vi åter på plats för att ledsaga alla knallar till deras platser.


I vårt uppdrag ingick också att under dagen ha en städpatrull som gick runt och plockade skräp samt att vid dagens slut genomföra en slutlig avstädning. Städjobbet överlät vi till vår samarbetspartner Håbo Scoutkår, som fick hela arvodet anslaget till städningen.Egen monter på marknadsgatan


Även detta år hade vi en egen monter på marknadsgatan. Här presenterade vi våra verksamheter, bland annat visades en imponerande utställning om vårt värdegrundsprogram "Tillsammans".


Tyvärr måste vi konstatera att vår monter inte lockade särskilt många bsökare, sannolikt beroende på att vi i år inte hade något lotteri som lockbete.Utdelning av stipendier


På festdagen hade vår president Jan Andersson nöjet att dela ut två idrottsledarstipendier och ett diplom för att uppmuntra en kommunal förvaltningsenhet (!)


Idrottsledarstipendierna tilldelades Carola Berglund och Rebecka Berg för deras extraordinära insatser inom Bålsta FBC. Där har de under 10 års tid skapat ett mycket framgångsrikt Parasport-MIX- lag för ungdomar med funktionsnedsättningar.


Den kommunala Kultur- och fritidsförvaltningen, under ledning av Jytte Rudiger, uppmärksammades med ett diplom för förnämliga insatser som välkomnats av kommunens invånare. Inga gratifikationer tillåts gå till kommunanställda, varför Lions i stället bidrog med 5000 kr till stiftelsen Trygga Barnen, ett mål valt av förvaltningen.