Vi sponsrar Grundsärskolan under tre terminer


Grundsärskolan och Håbo ridklubb vill prova en ny metod att stimulera sina elevers inlärning via "ridaktiviteter" och kontakten med hästar.


Håbo ridklubbs Lotta Wanning skickade därför in en ansökan om projektstöd till RF-SISU, Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna, om att få genomföra ett projekt över tre treminer.

Ansökan beviljades varför ridskolan kan genomföra en specialutbildning av sina instruktörer samt anskaffa den specialutrustning som krävs för utbildningen.


Grundsärskolan anpassar sin utbildningsplan för att elever och viss personal skall kunna genomföra detta en förmiddag i veckan under de kommande tre terminerna.


I det här läget fattades de pengar som behövs för att transportera ca. 15 elever och personal mellan skolan och Håbo ridklubb, varför Grundsärskolans rektor Helena Lövstrand frågar Håbo Buss och Lions Club i Bålsta om att sponsra resorna.


Håbo Buss offererar ett bra pris för resorna varför Lions Club efter en snabbehandling via en digital medlemsomröstning beslutar att täcka kostnaderna för dessa resor. Det brådskade med ett beslut för att ge skolan och ridklubben en möjlighet att starta redan i början av september.


Det är med glädje som vi nu kan stödja ännu ett lokalt projekt, denna gång också tillsammans med ortens fina bussbolag.