Välkommen till vår hemsida! 


Från denna Start-sida hittar du information om vår lokala klubb och om
Lions ur ett bredare perspektiv. Se menyn i det blå fältet ovan, där
Utblickar handlar om Lions på nationell och global nivå. 


Medlemsinfo är avsedd för klubbens medlemmar och fordrar inloggning.

Arkiv leder, som namnet antyder, till arkiverad information om sådant
som ansetts värt att bevara från tidigare aktiviteter och händelser.


Vill du utforska våra sidor med bakgrundsmusik, starta spelaren i menyfältet och lyssna på en rad korta smakprov av melodisk jazzmusik.  

Löpande information om våra lokala aktiviteter hittar du på vår FB-sida.


Högaktuellt just nu:
Du är alltid välkommen att kontakta oss - men...


... för att säkert nå fram rekommenderar vi att du då använder någon av våra ständigt aktuella kontaktvägar:

balsta.lions@boesha.se
eller detta
kontaktformulär


Att använda direktadressen till din tidigare kontaktperson i vår klubb kan ju kännas bekvämt, men kan också leda till att kontaktförsöket misslyckas. Personen ifråga kan ha ändrat sin adress eller har kanske lämnat klubben.